De Digitale Transformatie Reis: blijf vragen!

De “Golden Circle”: wie kent en gebruikt het nog niet? Sinds Simon Sinek begon met het verkondigen van zijn “gouden woorden” in 2009, stellen organisaties massaal dezelfde vragen: Waarom, Hoe en Wat? Deze zelfde vragen kunnen ook gesteld worden als het gaat om je (Digitale) Business Strategie. De drie “Golden Circle” principes kunnen vertaald worden naar drie simpele vragen:

 1. Waarom is “digitaal” zo belangrijk voor je Business Strategie?
 2. Hoe moet je “digitaal” inzetten ten gunste van je Business Strategie?
 3. Wat moet je doen om “digitaal” in te zetten als onderdeel van je Business Strategie?

Ok, als het zo simpel zou zijn, waarom hebben dan veel organisaties zo veel moeite om “digitaal” een essentieel onderdeel te laten zijn van hun Business Strategie? Waarom hebben zo veel, vooral traditionele, organisaties zo veel problemen met de nieuwe “digital rules of engagement”? Het antwoord zit niet zonder meer in de drie kernvragen zelf, maar in de vragen die je moet stellen als onderdeel van de drie kernvragen. Klinkt vaag? Lees vooral verder, dan leg ik het uit.

Hoofdvraag 1: Waarom is ‘digitaal’ zo belangrijk voor je Business Strategie?

 • Wat is je belangrijkste doel om überhaupt aan “digitaal” als onderdeel van je Business Strategie te denken?

Er zijn vier doelstellingen die je kunt nastreven als het gaat om het strategisch inzetten van “digitaal”:

 1. Het behalen van ‘Operational Excellence’: “Digitaal” biedt de meer traditionele ondersteuning van bedrijfsprocessen, maar dan beter;
 2. Meer of betere ‘Klantinteractie’. “Digitaal” wordt ingezet om de communicatie en interactie met klanten te vergroten, te verbeteren of uit te breiden;
 3. Volledig ‘Nieuw Business Model’: “Digitaal” wordt ingezet om volledige nieuwe afzetmarkten en / of producten te creëeren.
 4. Een combinatie van bovenstaande drie doelstellingen. Een betere ondersteuning van bedrijfsprocessen kan er voor zorgen dat de klantinteractie verbetert / stijgt. Dit levert extra informatie op om nieuwe afzetmarkten of -producten te vinden.

 

Hoofdvraag 2: Hoe moet je “digitaal” inzetten ten gunste van je Business Strategie?

 • Hoe moet je operationeel model, je bedrijfsstructuur, eruit zien? Moet je als organisatie blijven werken in een voornamelijk hiërarchisch georiënteerde structuur? Of moet je juist meer naar een netwerk georiënteerde organisatie (eco-systeem) toegroeien die een sterkere mate van interactie kent met alle stakeholders (klanten, leveranciers, wetgever, adviseurs, etc)?
 • Wie beslist over ICT en bijbehorende investeringen? De Business, de IT afdeling, of beide? Hoe is dit georganiseerd of zou het georganiseerd moeten zijn?
 • Heb je inzicht in de consequenties van je beslissingen? Op strategisch-, proces-, informatie-, data-, applicatie- en infrastructuur niveau?

 

Hoofdvraag 3: Wat moet je doen om “digitaal” in te zetten als onderdeel van je Business Strategie?

 • Hoe “agile” is je organisatie? Een beetje een buzzwoord vandaag-de-dag met vele interpretaties, maar de kern is natuurlijk wel helemaal waar: ben je als organisatie in staat net zo flexibel, wendbaar en snel te reageren zoals je (nieuwe) markt ook is en van je verwacht? En let op: “agility” draait niet alleen om de vervaardiging van ICT producten en de ICT architectuur (SCRUM, etc), maar het draait ook (of juist) om de wijze waarop je als organisatie bent georganiseerd met al je bedrijfsprocessen en hoe beslissingen worden genomen (of beter: hoe snel ….);
 • Geloof je nog steeds dat de inrichting, uitvoering en ondersteuning van je bedrijfsprocessen uniek zijn? Dat ze zelfs zo specifiek zijn, dat ze veel (met name ICT) maatwerk rechtvaardigen? Herzie die mening! Om agile te worden, moet je maximaal standaardiseren. Standaardisatie betekent agility, omdat je je dan kunt richten op waar het echt om draait: innovatie, nieuwe markten zoeken, etc. In plaats van tijd verspillen aan continu herhaalbare processen of geld en moeite verspillen aan maatwerk dat het noemen niet eens waard is;
 • Weet je zeker? Weet je echt zeker? Weet je zeker dat je niet bang bent voor de mening en de opinie van je stakeholders (klanten, leveranciers, medewerkers)? Wat ze vinden van je producten en / of diensten? Hoe ze het gebruiken? Weet je zeker dat je je ICT zodanig inzet dat je deze informatie krijgt? Zodat je het kunt gebruiken in je beslissingen? Weet je ook waar deze informatie vandaan komt?

 

Durf vragen te stellen!

Het draait allemaal om het stellen van vragen. Naar mijn mening is het doel van de Digitale Transformatie Reis (Digital Transformation Journey) NIET het vinden van de juiste antwoorden, want die zijn er niet. Ondanks dat veel mensen geloven van wel, is er niet dat ‘ene antwoord op alles’, het allesomvattend antwoord op bovenstaande vragen. Elke organisatie, in elke periode, voor elk product en / of service moet bovenstaande vragen stellen. Steeds opnieuw. En dat is ook wel logisch, want elke dag worden weer nieuwe uitvindingen en innovaties gedaan. ‘Digitaal’, en technologie, speelt daar vandaag-de-dag een enorm grote rol in. Dat weten we nu wel. De kranten en tijdschriften staan er vol van. De Business Strategie van je organisatie moet hier wel mee om kunnen gaan. Je MOET dus als organisatie nadenken over de vraag hoe “digitaal” onderdeel is van je Business Strategie om zo je strategische doelstellingen te behalen. Hiervoor heb je een fundament nodig. Een fundament dat kan omgaan met de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die wordt verwacht, maar die ook solide genoeg is om op te kunnen bouwen. Nu, maar ook in de toekomst. En dit fundament draait niet alleen om ‘digitaal’ en ‘technologie’. Het draait ook om organisatiestructuur, cultuur, motivatie en hoe je vooruit komt. Het is de balans tussen deze onderdelen. Vind deze balans en je Digitale Transformatie Reis wordt prachtig! Is jouw reis al begonnen? Dan ben ik benieuwd naar je ervaringen. Deel ze als commentaar!

Innoveren zonder ICT fundament = bouwen op drijfzand