De wederopstanding van de IT afdeling

De wederopstanding van de IT afdeling

Hoe de IT afdeling kan overleven

De basis van elk product of dienst wordt gevormd door de kernvragen “wat levert het mij op?”, “wat kan ik er meer mee dan zonder?” en “welke toegevoegde waarde biedt het?”.

Common IT, common thing

Met betrekking tot IT, en de IT afdeling in het bijzonder, kunnen en moeten exact dezelfde vragen worden gesteld. Desalniettemin is de beantwoording een stuk lastiger. Onderwerpen als e-mail, internet, communicatiefaciliteiten, applicaties, support, netwerk, telefonie en het beheer en onderhoud hiervan worden niet langer meer gezien, of ervaren, als waarde toevoegend. Het wordt als vanzelfsprekend gezien, een ‘common thing’. Met als gevolg dat IT investeringen en IT afdelingen vaak worden gezien als kostenpost, een noodzakelijk kwaad waar je niet omheen kunt. Bovendien wordt de huidige technologie steeds toegankelijker, voor iedereen. Gebruikers, ofwel de ‘business’, weten steeds beter wat ze willen en wat ze moeten hebben. En met Cloud technieken kunnen ze er steeds beter en steeds makkelijker over beschikken. Daarbij vinden ze het geen enkel probleem om de IT afdeling te passeren. Natuurlijk, de bedrijfssystemen moeten draaiende en beheerd worden. En natuurlijk, IT is bij uitstek geschikt om kosten te reduceren. Maar als een IT afdeling zich alleen daar op richt, dan is zij in de toekomst ten dode opgeschreven. Bovendien kan een substantieel deel van dat werk geautomatiseerd worden. Door de vele kostenreductieprogramma’s van menig bedrijf en de technologische vooruitgang blijft er dan weinig over voor een IT afdeling. En het ergste: de business ziet dat wat overblijft niet eens meer als waarde toevoegend.

De IT afdeling moet zichzelf opnieuw uitvinden

De IT afdeling moet de confrontatie aangaan over kosten versus investeringen, de vragen stellen “hoe onmisbaar is de IT afdeling?” en “welke rol speelt de IT afdeling werkelijk in het behalen van het bedrijfsresultaat?”. Van IT kosten naar IT investeringen. IT als kritische succesfactor. Dat moet het primaire doel van elke IT afdeling zijn. Maar waarom stellen maar weinig mensen deze vragen? Waarom gaan veel IT discussies vandaag-de-dag primair over thema’s als cloud, virtualisering en security, en dus slechts over de techniek? Waarom accepteren steeds meer CIO’s en IT Managers dat zij als kostenpost op de balans staan, in plaats van als investering? De IT afdeling zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden om te kunnen overleven.

Survival of the fittest

Om te overleven, moeten de huidige IT afdelingen getransformeerd worden naar service-minded afdelingen. En dan niet service-minded in technische zin (zoals cloud, web-services of ITIL), maar in handelingszin, cultureel gericht. We praten over een andere mind-set. In plaats van sterk technisch product en dienst georiënteerd te zijn, wordt verwacht dat zij zich als partner opstellen. Dat zij zich helemaal kunnen inleven in de situatie van haar afnemer om zo datgene te bieden waar behoefte aan is: Toegevoegde Waarde. Niet alleen reactief, maar juist ook proactief. En dat betekent dus niet meer praten in technische zin of halsstarrig blijven vasthouden aan eerder verworven rechten en ogenschijnlijke macht. Zelf nadenken over de (commerciële) strategie en missie van het bedrijf en de vraag stellen EN helpen beantwoorden hoe IT hierin een beslissende factor moet zijn. Dat moet je als IT afdeling uitademen. Het moet in het DNA verankerd zitten. Elke IT afdeling kan dat! Potentie genoeg, maar zet dat dus wel als zodanig in! Zoals Darwin al zei: ‘nieuw’ maakt ‘oud’ overbodig. Als de IT afdeling zich dus niet gaat aanpassen dan zijn ze op den duur overbodig. Op de huidige manier overleeft de IT afdeling het niet (in een volgend artikel meer over het ‘hoe wel’).   Dit artikel is op 15 januari 2014 ook gepubliceerd op ManagementSite.nl.

De programma manager als TOP coachOntbreken strategie laat IT afdelingen hyperventileren