Strategische ICT Consulting

U profiteert van de kennis en ervaring die Concrescere te bieden heeft. Door middel van consulting proberen we inzichtelijk te maken waar de verbinding ligt tussen enerzijds de bedrijfsstrategie en anderzijds de strategische inzet van IT. Dat levert een gedegen advies en input op voor een goed besluit. In die volgorde! Concrescere biedt drie specialisaties:

  • Advisering over de vormgeving en toetsing van de IT Visie en -Strategie
  • Advisering over de IT organisatie inrichting, de aanpak en de wijze van besturen
  • Advisering op het gebied van de uitvoer, de sturing, realisatie en de begeleiding van de verandering