ICT Programmamanagement

Bij programmamanagement praten we over “doen we de goede dingen”, “doen we de goede dingen goed” en “doen we de goede dingen goed op de juiste momenten”. De Stip op de Horizon is daarbij leidend: strategische inzet van IT dat een Toegevoegde Waarde biedt, dat werkt als een Business Enabler. Dat vraagt om een aanpak dat enerzijds structuur en duidelijkheid biedt, maar anderzijds voldoende flexibiliteit biedt om van richting te veranderen. Rome was ook niet in één dag gebouwd. De opgestelde IT Visie en -Strategie wordt vertaald naar een gedegen IT Tactiek (ofwel een ‘programmaplan’) dat wordt uitgevoerd om IT-Business te realiseren. Het doel wordt bereikt door op gestructureerde wijze de juiste resultaten te realiseren. Concrescere is ondernemend en verbind zich daarom aan het resultaat: IT levert wederom een Toegevoegde Waarde en is één van de belangrijkste business-enablers.