Digitale Business Transformatie

Transformatie is synoniem voor Veranderen. De Digital Business Transformation draait daarom ook om veranderen. Het is niet ‘iets’ dat je als organisatie wordt. Het is een reis waarbij het draait om

Het inzetten van digitale technologieën ten gunste van veranderende en nieuwe business modellen om daarmee het succes van de organisatie te vergroten ofwel: de toegevoegde waarde voor je klanten blijven waarborgen en zelfs te vergroten.

Deze ‘definitie’ van de Digital Business Transformation kent vijf belangrijke onderdelen:

  • Het is een Reis
  • Het gaat over Veranderen
  • Inzet van Digitale technologieën is daarbij cruciaal
  • Je focust je op Veranderende en Nieuwe businessmodellen
  • Je doet het omdat je Toegevoegde Waarde wil (blijven) leveren

Het draait dus niet alleen om de technologie en de vooruitgang die daarmee kan worden geboekt. Het draait voor het grootste gedeelte om veranderen. Het tegen het licht houden en waar nodig veranderen van de organisatiestructuur, -cultuur, het veranderen van de werkwijze, de operatie, andere verdienmodellen, etc. Plat gezegd: je bent er als organisatie nog niet door alleen naar de technologie te kijken. Het digitaal werken moet verankerd worden in het DNA van de organisatie. En dat proces stopt nooit. Het is een continue reis, elke dag opnieuw. Essentieel bij het maken van deze reis is het in balans houden van de verschillende onderdelen. Op de juiste momenten aan de juiste onderdelen aandacht schenken om de balans te behouden en de onderlinge samenhang blijvend te waarborgen.