Ik zoek een programma manager: en nu?

Als programma manager word ik regelmatig ingehuurd door verschillende bedrijven. Gezien de aard van de werkzaamheden als programma manager en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken, is dit geen sinecure. Persoonlijk vind ik dat een bedrijf zorgvuldig moet zijn in de selectie van een programma manager. Het draait tenslotte niet alleen om de kennis en ervaring die hij of zij heeft, maar, en misschien wel ‘vooral’, ook om de persoon. Is er een klik? Ligt de persoon in het team, in de groep, etc. En andersom geldt dat ook. Als een programma manager niet het ‘juiste’ gevoel heeft, dan moet hij / zij de opdracht niet aanvaarden. Daar vind ik het belang en het afbreuk risico te groot voor. De programma manager is tenslotte één van de boegbeelden van de verandering. Maar waar moet je dan wel op letten bij de selectie van een programma manager? En waar moet de programma manager op letten bij de aanvaarding van een opdracht? In mijn beleving zijn de volgende vier punten de belangrijkste:

  • Klik met de opdrachtgever. Is er een persoonlijke klik met de opdrachtgever, dan gaat de samenwerking als vanzelf. Er is een ‘automatische’ basis van vertrouwen, dat de gesprekken, de beslissingen en de discussies vergemakkelijken. Het eerste gevoel bij de kennismaking / selectie is daarbij leidend;
  • Passie, voor het vak, maar ook voor de verandering die hij moet bewerkstelligen. Begrijpt hij het belang? Begrijpt de kandidaat programma manager waarom de verandering noodzakelijk is?
  • Inleving. Kan de programma manager zich inleven? Begrijpt hij waar de materie over gaat? Kan hij zich de verandering ‘eigen’ maken?

En verder:

  • Ervaring. Ervaring zegt niet alles, maar kan wel een belangrijke impliciet criterium zijn bij het bouwen / hebben van vertrouwen. Ervaring betekent hier niet slechts in programma management opdrachten. Ander type ervaring zegt ook iets over de persoon en dus ook iets over zijn of haar passie en inlevingsvermogen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, nevenfuncties, etc.

Uiteraard zijn er nog meer criteria waaraan een programma manager moet voldoen. Maar in mijn beleving zijn de bovenste vier de belangrijkste. Zijn hier al twijfels over dan zal de kandidaat niet de geschikte persoon zijn. Er zal dan altijd een zekere vorm van ‘achterdocht’ of ‘wantrouwen’ bestaan.

Het modelletjes-denkenBudget boxing …