Portfolio

 • ‘The proof of the pudding is in the eating’. Bekijk hieronder de klant-cases die Concrescere heeft uitgevoerd. Gebruik de knoppen onderin om de verschillende klant-cases te bekijken.

  • IT Shared Service Center

   10328503_s

   Een grote Nederlandse uitgeverij van educatieve en literaire boeken en verschillende bekende tijdschriften heeft als strategie Meer Flexibiliteit, Meer Snelheid en Meer Kwaliteit. Om dat te kunnen borgen tegen acceptabele Kosten is een IT organisatie nodig die de beschikbare schaalgrootte en –capaciteit van mens en techniek optimaal en maximaal kan benutten. Bovendien moet dit, in een multi mediale wereld, een IT organisatie zijn die een zorg kan wegnemen. In het kader van ‘ieder zijn vak’: laat de uitgeverijen zich primair richten op het uitgeven van publicaties en laat de IT afdeling zich primair richten op de vraag hoe dit optimaal ondersteund moet worden met behulp van IT. Dit vroeg om meer centralisatie, meer consolidatie en meer gebruik maken van synergie voordelen.

   Als programmamanager leid ik de transformatie van de IT afdeling naar een IT Shared Service Center: een centrale, service georiënteerde, IT organisatie. Hiermee wordt maximale IT schaalgrootte en -capaciteit bereikt met een optimale Toegevoegde Waarde voor de business tegen begrijpelijke en acceptabele kosten.

  • Pilot e-Publishing

   Vanuit een Proof of Concept (POC) is een proces ontstaan om eenvoudiger en meer toekomst vast te kunnen publiceren. Vanuit de POC heb ik een case study uitgevoerd naar de haalbaarheid van de business case. Deze Business Case heeft een aantal zaken inzichtelijk gemaakt, waaronder: de opbrengsten van het proces, de kosten om het proces uit te rollen en hoe de aanpak het beste vorm kan worden gegeven.

   De POC is vertaald naar een plan van aanpak voor een pilot, waarbij de onderdelen vanuit de case study in de praktijk werden getoetst en aangescherpt. Het doel van deze pilot was het bewijzen dat het bedachte proces om toekomst vast te kunnen publiceren in de praktijk gaat werken en om helder te krijgen welke organisatieonderdelen op welke wijze hierdoor geraakt zullen gaan worden.

  • Shared IT Testing Center

   Als Transformatie manager ben ik verantwoordelijk geweest om het Test Competence Center te laten groeien naar een volwassen organisatie, dat werkt op basis van services en demand-supply principes. Dit Test Competence Center moest groeien van een kleine en onzichtbare organisatie naar een volledig operationele en professionele organisatie die testactiviteiten in de breedste zin van het word kan leveren naar de hele organisatie.

  • Wereldwijde migratie

   Als Transitie Manager ben ik verantwoordelijk geweest voor de integratie van de IT Ground Services van twee gefuseerde vliegmaatschappijen. In deze rol was ik verantwoordelijk voor de transitie strategie en – uitvoer van dit grootschalig internationaal georganiseerde joint venture programma. Vanuit deze rol heb ik rechtstreeks gerapporteerd aan de joint venture board van de nieuwe fusie organisatie.
   Binnen dit programma zijn de twee core-systemen van de twee vliegmaatschappijen vervangen door één centraal systeem, welke vervolgens wereldwijd is uitgerold.

  • Bancaire afsplitsing en -integratie

   In deze periode ben ik als Transitie Manager verantwoordelijk geweest voor:

   • de operationele afsplitsing van het bankentrio. In deze rol was ik verantwoordelijk voor de complete operationele executie van deze afsplitsing. De afsplitsing heeft plaatsgevonden in 72 uur tijd, zonder vertragingen voor de dagelijkse business als resultaat. Dit is behaald door het uitvoeren van verschillende oefenweekenden en door prioriteit te geven aan het uiteindelijk executie proces en niet slechts aan de producten die daarvoor nodig zijn;
   • de operationele integratie tussen twee banken. In deze rol heb ik de operationele executie van de datamigratie en – integratie van 2,4 miljoen klanten voorbereid en uitgevoerd.